भकुण्देबेसि गेस्ट हाउसले पाउनहरुकोलागि एक दशक भन्दा पहिले देखि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

अद्भुत कोठामा निजी स्नान र तातो पानी उपलब्ध

८ डबल कोठहरु: नेरु.१२०० प्रति दिन प्रति कोठा

४ सिंगलहरुः नेरू. ७०० प्रति दिन प्रति कोठा

फोन: +९७७-१३-५५५-५६६६

ईमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.