Yahoo Messenger
याहु Messenger याहुले उपलब्ध गराएको विज्ञापनमा आधारित तत्काल सन्देश पठाउन सकिने क्लाइन्ट हो।मूलत: याहु! पेजर नाममा सन् १९९८ को मार्च महिनामा यसलाई प्रारम्भ गरिएको थियो।यसका विशेषताहरू निम्न छन्:
 • तात्कालिक सन्देश: लिखित सन्देशहरू तत्काल पठाउन सकिने;
 • तस्बिर आदान प्रदान: डेस्कटप कम्प्युटर वा Flickr बाट तस्बिर आदान प्रदान गर्न र ती तस्बिरहरूबारे छलफल गर्न सकिने;
 • निजी कम्प्युटरबाट निजी कम्प्युटरमा कुराकानी गर्न: Yahoo Messenger का अन्य प्रयोगकर्तासँग आवाजमा कुराकानी गर्न सकिने;
 • SMS: Messenger बाट साथीको मोबाइलमा नि:शुल्क लिखित सन्देश पठाउन सकिने;
 • वेबक्याम: Yahoo Messenger का सहायताबाट साथीहरूसँग प्रत्यक्ष भिडियो कुराकानी गर्न सकिने;
 • तात्कालिक सन्देश वार्ता (IM Conferencing): एउटै सभा कक्षबाट धेरै जना साथीहरूलाई सन्देश पठाउन सकिने (उपलब्ध भएसम्म आवाज पनि पठाउन सकिने)
 • अन्य सञ्जालमा आबद्ध साथीहरूलाई तात्कालिक सन्देश पठाउन:Yahoo Messenger बाटै Windows Live™ Messenger, Reuters Messaging, and Lotus Sametime आदि प्रयोग गर्ने साथीहरूलाई सन्देश पठाउन सकिने;
 • फाइल हस्तान्तरण: २ जि.बी. सम्मको फाइल तत्काल पठाउन सकिने;
 • मोबाइलमा तात्कालिक सन्देश पठाउन: Messengerलाई साइन आउट गरेपछि आफ्नो मोबाइलमा पठाइएका सन्देशहरू हेर्न सकिने;
 • कल अग्रेषण (call forwarding): Yahoo Messengerबाट साइन आउट भइसकेपछि पनि त्यसमा आएको फोन अर्को नम्बरमा अग्रेषण गर्न सकिने;
 • भोइसमेल (voicemail): साथीहरूले फोन गरेका बेला प्रयोगकर्ता उपलब्ध हुन नसकेमा आवाज-सन्देश छोड्न सक्ने;
 • सन्देश अभिलेखन (Message Archiving): आफूले कुराकानी गरेका सन्देशहरूको अभिलेखन गरी सुरक्षित गर्न सकिने;
 • खेल: साथीहरूसँग pool, backgammon, checkers लगायतका खेल खेल्न सकिने;