तालिम/सहयोग/तालिम केन्द्रहरू
जैविक कृषि उपजका क्षेत्रमा तालिम दिने र सहयोग गर्ने केही निजी संस्थाहरूको विवरण निम्न तालिकामा दिइएको छ।


Sustainable Agriculture Development Program (SADP), Nepal


पो.ब. नं.२२०
पोखरा, नेपाल ।
फोन: ९७७९८०४३४३२
इ-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Everything Organic Nursery


पातलेखेत, काभ्रे, नेपाल
जुडिथ
फोन: ९८०८०५९२५५
इ-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
जिम
फोन:९८४९०५८८४०
इ-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HASERA Agriculture Research and Training Center


गोबिन्द शर्मा
पो.ब. नं.३९३४, काठमाडौं
फोन:०११-६८०३८०,९८४१३३२४४३
इ-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


The Himalyan Bio-organic Agriculture Center Nepal (HIMBOAC-NEPAL)


राजेन्द्र प्रसाद देवकोटा,
कार्यकारी निर्देशक
बनस्थली-१६, काठमाडौं
इ-मेल:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.