सामान्यतया कामदारहरूलाई भिसा तथा टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराउने प्रकृतिका कामहरूमा काम गर्ने मुलुकका लागि नि:शुल्क आवासीय भिसा उपलब्ध गराइन्छ। त्यसैगरी रोजगारदाता संस्थाले कामदारलाई आफ्नो देशबाट काम गर्न जाने देश सम्मको आवत जावत टिकट उपलब्ध गराउँछ। सामान्यतया नि:शुल्क भिसाको अवधि कामका लागि गरिएको सम्झौता अवधि सम्म मात्र कायम रहन्छ । कामको सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि नि:शुल्क भिसा योजना पनि समाप्त हुन्छ।

 

  फ्रन्टलाइन नियुक्ति
यस वेबसाइटमा खास गरी मध्यपूर्वका देशहरूमा उपलब्ध रोजगारीसम्बन्धी सूचनाहरू उपलब्ध छन्। प्रयोगकर्ताहरूले कुञ्जी-शब्द वा आफूले चाहेको ठाउँका आधारमा रोजगारीको खोजी गर्न सक्दछन्।

 

  २) मध्यन्ना मिडिया प्रा.लि. बागबजार, काठमाडौं, नेपाल
यस वेब साइटको मुख पृष्ठमै रोजगारीका अवसरहरूको सूची प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। रोजगारीका प्रकार अन्तर्गत यसमा भिसा र टिकट नि:शुल्क पाइने कामको उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना लागि उपयुक्त हुने खालको कामको खोजी गर्दछन्।