समुदाय ई-केन्द्रहरु (CeCs) दुर शिक्षाको लागि प्रमुख केन्द्र रहने छन् । अहिले, दूर शिक्षा कार्यक्रम अडियो र भिडियो टेप मा वितरण गरिनेछन्। शिक्षकहरु र अन्य स्रोत-साधनहरुसँग पहुँचलाई महंगा लामो दूरी टेलिफोन संचारले सिमित पारेको छ । समुदाय ई-केन्द्रहरु (CeCs) ले पाठ्यक्रमहरुको साथमा सुधारिएको अडियो / भिडियो शैक्षिक कार्यक्रमहरु डीभिडि तथा ईन्टरनेट सेवा दिनेछ जस्ले गर्दा विद्यार्थीहरूको शिक्षकहरु र अन्य शैक्षिक सामाग्रीहरुमा प्रत्यक्ष पहुँचमा हुनेछ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय दुर शिक्षा

SASEC दुर शिक्षा